Det här är vi

Telia Wholesale är Sveriges ledande grossist inom fast och mobil kommunikation – en helhetsleverantör av nättjänster för det uppkopplade samhället.

Vi erbjuder högkvalitativa kommunikationstjänster till den nya tidens operatörer och digitalister. Både till operatörer som vi känner dem idag, och till helt nya aktörer – entreprenörer, affärsutvecklare och tech-startups som ser möjligheter med allt från IoT till mobilitet. Vi är en renodlad wholesale-leverantör.

"One stop shop" för den nya tidens operatörer och digitalister

Gemensamt för alla våra kunder är att de ser möjligheterna i den sköna nya värld som växer fram. Precis som trafikleder och järnvägar ökar dynamiken i ett samhälle bidrar våra rikstäckande nät och tjänster för fast och mobil kommunikation till att bygga ett mer innovativt och hållbart samhälle. Genom att våra kunder kan koppla upp stad och landsbygd kan Sverige behålla sin topposition som en av världens mest digitaliserade länder.

Oavsett om de ska ansluta ett nytt dataservicecenter i Norrland, utveckla nya tjänster som IoT-operatör eller skapa blixtsnabb datakommunikation för uppkopplade industrier. Som leverantör av konnektivitet skapar vi förutsättningarna för dem att utveckla nya idéer, vässa sina affärsmodeller och knyta starkare relationer med sina kunder – företag, privatpersoner, offentlig förvaltning.

Med våra nät och produkter kan vi backa upp nya kommersiella initiativ och innovationer, samtidigt som vi kan effektivisera produktionen av befintliga data- och telefonitjänster.

Konkurrera med idéer

Vi är övertygade om att det finns stora samhällsvinster att göra genom att göra den digitala infrastrukturen tillgängliga för så många som möjligt. Att se till att våra operatörskunder kan konkurrera med smarta idéer och affärslösningar, i stället för att investera i egna – och inte sällan – kostsamma nät.

Organisatoriskt är Telia Wholesale en del av Telia Sverige, som i sin tur är en del av Telia Company.

Eftersom många av våra kunder konkurrerar med andra delar av Telia, är det självklart för oss att hantera varje kund med full integritet. Att kunna verka på strikt affärsmässiga grunder är i dag en förutsättning på en marknad där förmågan till samarbete och co-creation är nyckelresurser.

Nu är vi Telia Wholesale

Telia Operator Business och Skanovas produkter och tjänster vävs samman till ett samlat operatörserbjudande för fast och mobil kommunikation under namnet Telia Wholesale.

Läs mer på teliaoperator.se/wholesale