Nyheter

Pressmeddelanden om Telia Wholesale och våra affärsområden.

Vi blir Telia Wholesale

Vi vill göra det lättare att vara kund hos oss. Därför lanserar vi idag Telia Wholesale – vår one-stop-shop mot grossistmarknaden.

Med Telia Wholesale väver vi samman Skanovas och Telia Operator Business produkter och tjänster till ett samlat operatörserbjudande för fast och mobil kommunikation.

I samband med att grossistdelarna av Skanova och Operator Business går samman och bildar Telia Wholesale, så kommer de delar av Skanova som hanterar drift, nätägarfrågor och nätplanering att byta namn till Telia.

Detta medför inte några förändringar i vilken avtalspart som tillhandahåller tjänsterna eller i faktureringsrutinerna. 

Läs mer på teliaoperator.se/wholesale

Tillbaka till lista

Nyhetsansvarig


Malin Rasmussen
Kundkommunikation