Nyheter

Pressmeddelanden om Telia Wholesale och våra affärsområden.

Tower & Co

Telia Company kommer att överföra sina radionätverkssiter med närstående verksamhet och funktioner i Sverige, Finland och Norge till ett nytt gemensamt holdingbolag under andra halvåret 2018.

Den nya bolaget Tower Co ägs 100% av Telia Company AB med lokala företag i Sverige, Finland och Norge. Målsättning är att holdingbolaget och de lokala företagen i Sverige och Norge ska vara igång i september, följt av Finland i december 2018.

Syftet är att synliggöra dessa tillgångar, möjliggöra ökat fokus och realisera synergier genom att samla mastinfrastrukturen i ett koncerngemensamt holdingbolag.

För våra kunder är det business-as-usual, och vi kommer att återkomma med mer information vartefter.

Tillbaka till lista

Nyhetsansvarig


Malin Rasmussen
Kundkommunikation