Nyheter

Pressmeddelanden om Telia Wholesale och våra affärsområden.

Överföring av verksamheten i Telia Network Sales AB

Telia Infra går nu vidare i arbetet med Telia Wholesale genom överföring av verksamheten i Telia Network Sales AB till Telia Sverige AB.

Överföringen sker genom en koncernintern verksamhetsöverlåtelse, där Telia Network Sales AB:s avtal med sina kunder flyttas till Telia Sverige AB, per den 1 mars 2019.

Till följd av flytten av verksamheten i Telia Network Sales AB till Telia Sverige AB kommer informationsbrev att skickas ut till våra grossistkunder där vi ber dem godkänna överlåtelse av de avtal vi har med respektive kund.

Tillbaka till lista

Nyhetsansvarig


Malin Rasmussen
Kundkommunikation