Ethernet Sweden

Ethernet var tidigare en teknik främst för lokala datanät. I dag framstår den som teleoperatörernas framtidsteknik för global transport över datalänkskiktet (Layer2).

Ethernet Sweden minskar kostnaderna, ökar den tillgängliga bandbredden, förenklar för användarna och snabbar på utrullningen av nästa generations tjänster.

Ethernet Sweden erbjuder förbindelse punkt till punkt, punkt till multipunkt (E-Line) och multipunkt till multipunkt eller VPLS (E-LAN) med överföringshastigheter från 0,5Mbit/s till 10Gbit/s – och med överlägsen kvalitet och täckning i hela landet.

Ethernet Sweden är en modern och framtidssäker tjänst som ersätter flera andra tjänster. Den har Sveriges bästa täckning, transporterar allt och kommunicerar med alla. Du kan enkelt övergå från gammal till ny teknik och öppna för nya affärsmöjligheter.

Tjänsten levereras med tjänstenivåavtal (SLA) och tjänstekvalitet (QoS) efter operatörens önskemål. Ethernet Sweden kan levereras med eller utan slutanvändarutrustning (CPE) ända fram till slutkundens adress inom fastigheten tillsammans med vår tilläggstjänst  Installation. Färdiga lösningar för backhaul (över koppar, fiber eller radiolänk) för mobilnät kan spara stora kostnader.

Värde för våra kunder
Ethernet Sweden är en flexibel produkt som är enkel att använda, du behöver endast ansluta via en enda port till vårt nät för att leverera alla typer av tjänster var som helst i Sverige. Du kan öka intäkterna med nya IP-baserade produkter, och samtidigt få besparingar genom lägre installations- och gränssnittskostnader samt lägre hanteringskostnader.

Först i världen med Mobile Backhaul

Vårt Mobile Backhaul-erbjudande bygger på Ethernet Sweden och möjliggjorde världens första 4G-lansering som vi levererar kapacitet till. Med vårt rikstäckande nät kan du täcka stora delar av Sverige med dina mobila lösningar.

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business