Öppen fiber


Större valfrihet med en neutral leverantör

Bredband, TV och telefoni är idag självklara kommunikationskanaler i våra hem, och för den som ska välja tjänster är utbudet stort. Hos slutkunden är också förväntningarna höga, driften ska helst fungera problemfritt vilket i sin tur ställer krav på operatören.

Vi kan hjälpa dig ta fram en helhetslösning och skapa effektiv och prisvärd kommunikation anpassad för ditt nät och dess användare. Som en neutral partner bjuder vi in tjänsteleverantörer och kan på så sätt fylla det öppna nätet med ett attraktivt innehåll för slutkunden. Vi tar det totala ansvaret och kan garantera högsta möjliga kvalitet och säkerhet i nätet. Naturligtvis sköter vi även den löpande driften, administrationen och avtal med tjänsteleverantörerna.

 

Detta får du med Öppen Fiber:

  • En helhetslösning anpassad för framtidens boende
  • Inköp, installation och driftsättning av aktiv utrustning, som kompletterar er infrastruktur
  • En attraktiv mix av tjänsteleverantörer i nätet
  • Nätverksövervakning dygnet runt, året om
  • Löpande drift av aktiv utrustning
  • Support till anslutna tjänsteleverantörer
  • Möjligheten att använda nätet i fastighetsförvaltningen, t.ex. för kommunikation med ventilation, värme och elektroniska lås
© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business