Våra tjänster

Storskaliga kommunikationslösningar 

Vårt rikstäckande nät är öppet för operatörer som vill sälja kommunikationstjänster till kunder i Sverige. Vi erbjuder en komplett portfölj av IP-, access-, kapacitets-, VPN- och telefoniprodukter som operatörer kan utnyttja för att paketera och vidareförsälja kommunikationstjänster till slutkunder. Produkterna bygger på Sveriges mest heltäckande infrastruktur och hjälper operatörer att nå kunder på nationell nivå.

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business