Reglerade produkter

Telia är enligt lagen om elektronisk kommunikation skyldig att erbjuda andra operatörer tillträde till vissa delar av Telias nät.


Reglerna för sådant tillträde beslutas av Post- och Telestyrelsen (PTS). Vi har i dag följande reglerade produkter:


Grossistprodukt för Telefoniabonnemang
Nummerportabilitet
Samtrafik
Reglerad Backhaul Kanal
SDH Sweden

 

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business