Framtidens nät

Telia och telekombranschen har under flera år investerat miljarder i framtidens nät som i huvudsak baseras på fiber och mobila nät, 4G. Telia satsar 9 miljarder under 2015-2018.

Fiber och mobila nät är redan de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling och denna utveckling kommer att fortsätta. Drygt hälften av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till fiber och mer än 99 procent har tillgång till 4G.

Utvecklingen innebär samtidigt att uppkoppling via kopparnätet minskar i snabb takt. I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Skanova - det bolag i Telia-koncernen som är ägare av kopparnätet - att fortsätta underhålla och investera i kopparnätet för att garantera den nivå av driftsäkerhet som ett allt mer digitaliserat samhälle kräver.

Det är därför nödvändigt att avveckla kopparnätet i områden där koppartjänster inte är framtidssäkra eller kundunderlaget är för litet. Telia Operator Business kommer att hålla sina kunder informerade om utvecklingen och den påverkan som blir följden på Telia Operator Business tjänster.

Vill du se Skanovas information om "Utveckling mot framtidens nät", klicka här

Även PTS har information om "Förändringar i tele- och bredbandsnäten", är du intresserad, klicka här 

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business