Produkter & Tjänster

Komplett utbud av produkter

Du kan köpa alla slags storskaliga kommunikationsprodukter från Telia Operator Business. Vår produktportfölj innehåller allt från de minst förädlade produkterna till de mest avancerade och specialpaketerade.

Vår produktportfölj innehåller både produkter som erbjuds på marknadsmässiga villkor och produkter som har reglerats genom beslut av Post- och Telestyrelsen.

Nya tjänster som video, onlinespel och sociala nätverkstjänster gör att allt fler är uppkopplade allt oftare och under allt längre tid.

HDTV och kommande generationer av högupplöst tv ökar kraven på bandbredd ytterligare. Vårt produktprogram klarar dagens behov och utvecklas kontinuerligt för att möta morgondagens krav.

Kommunikationsprodukter med hög kvalitet utgör kärnan i vårt erbjudande. Men det verkliga värdet för dig som kund kommer av vårt starka engagemang och intresse för din verksamhet - vare sig du använder våra icke-förädlade infrastrukturprodukter eller avancerade kundanpassade kommunikationslösningar.

Vi levererar alla våra produkter tillsammans med detaljerade SLA:er och sätter prestige i att bidra till att göra din affärsverksamhet effektivare.

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business