Likabehandling

Vårt likabehandlingsarbete

Vårt likabehandlingsarbete bedrivs i nära dialog med grossistkunderna och de åtgärder och aktiviteter som genomförs är framtagna efter avstämning med våra grossistkunder. Vi fokuserar på tre områden:

  • Att proaktivt erbjuda kommersiella produkter för att möte våra kunders behov
  • Tillgång till effektiva rutiner och processer
  • Likställande av processer och SLAer för etablerade produkter

 

Vad menar Telia med likabehandling?

Likabehandling betyder att vi för grossistportföljen ska tillämpa samma avtalsvillkor, ge likvärdig möjlighet till tillgång till relevant systemstöd och adekvat information på samma sätt till alla kunder, både interna och externa. Inriktningen är dessutom att på sikt använda likvärdiga system och processer för beställning, leverans och support till interna och externa kunder.

Har du frågor om vårt arbete kring likabehandling kan du kontakta din Account Manager eller använda kontaktformuläret genom att klicka här

Klicka på nedan text, så kommer du till senaste EAB-rapporten:                     Telia Operator Business KPI avseende likabehandling

 

 

 

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business