Driftinformation

NetBusiness stängt 18-19 september 23:00 CET- 05:00 / Outage Sep 18 23:00 CET to Sep 19 05:00 CET

2017-09-19

Det kommer att vara ett driftstopp från 18 september 23:00 till 19 september 05:00.

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

_______________________________________

It will be an outage from Sep 18 23:00 CET to Sep 19 05:00 CET.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel.

NetBusiness stängt 18-19 september 23:00 CET- 05:00 / Outage Sep 18 23:00 CET to Sep 19 05:00 CET

2017-09-18

Det kommer att vara ett driftstopp från 18 september 23:00 till 19 september 05:00.

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

 ________________________________

 

It will be an outage from Sep 18 23:00 CET to Sep 19 05:00 CET.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel.

Störning/avbrott av hantering av telefonnummer natten mellan 13:e och 14:e september

2017-09-13Det kommer att vara en störning/driftstopp på telefonnummerhanteringen i Hantera Telefoniabonnemang natten mellan den 13:e och 14:e september. Stoppet berör: Hantera Telefoniabonnemang, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen.

Planerat stopp i NetBusiness och Hantera Produkter 23 mars 22:15 - 02:00

2017-03-23

Det kommer att vara ett driftstopp i NetBusiness och Hantera Produkter den 23 mars 22:15 - 02:00.
Stoppet beror på ett planerat arbete i systemen.
 
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

Stängt 2 mars 22.15 - 3 mars 02:00 för installation av service patch / Outage Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET due to installation of service patch

2017-03-03

Det kommer att vara ett driftstopp från 2 mars 22:15 till 3 mars 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 17.1. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage from Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 17.1 If there is no need for the outage it will not be used.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 2 mars 22.15 - 3 mars 02:00 för installation av service patch / Outage Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET due to installation of service patch

2017-03-02

Det kommer att vara ett driftstopp från 2 mars 22:15 till 3 mars 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 17.1. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas.  

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage from Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 17.1 If there is no need for the outage it will not be used.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 16 februari 22.15 - 17 februari 02:00 för installation av service patch / Outage Feb 16 22:15 CET to Feb 17 02:00 CET due to installation of service patch

2017-02-16

Det kommer att vara ett driftstopp från 16 februari 22:15 till 17 februari 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 17.1. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 16 22:15 CET to Feb 1702:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 17.1 If there is no need for the outage it will not be used.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 10 februari 22:15 - 12 februari 18:00 för uppgradering och GR 17.1 / Outage Feb 10 22:15 CET to Feb 12 18:00 CET due to upgrade and GR 17.1

2017-02-12

Det kommer att vara ett driftstopp från 10 februari 22:15 till 12 februari 18:00.
Stoppet beror på att uppgraderingen av WoW och drifsättning av GR 17.1 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 10 1922:15 CET to Feb 12 18:00 CET.
The outages are due to the upgrade of WoW and GR 17.1.

Stängt 10 februari 22:15 - 12 februari 18:00 för uppgradering och GR 17.1 / Outage Feb 10 22:15 CET to Feb 12 18:00 CET due to upgrade and GR 17.1

2017-02-11

Det kommer att vara ett driftstopp frå;n 10 februari 22:15 till 12 februari 18:00.
Stoppet beror på; att uppgraderingen av WoW och drifsä;ttning av GR 17.1 ;

Stoppet berö;r samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 10 1922:15 CET to Feb 12 18:00 CET.
The outages are due to the upgrade of WoW and GR 17.1.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 10 februari 22:15 - 12 februari 18:00 för uppgradering och GR 17.1 / Outage Feb 10 22:15 CET to Feb 12 18:00 CET due to upgrade and GR 17.1

2017-02-10

Det kommer att vara ett driftstopp från 10 februari 22:15 till 12 februari 18:00.
Stoppet beror på att uppgraderingen av WoW och drifsättning av GR 17.1 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 10 1922:15 CET to Feb 12 18:00 CET.
The outages are due to the upgrade of WoW and GR 17.1.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 3 februari 19:00 - 4 februari 10:00 för förberedelse inför uppgraderingen / Outage Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET due to preparation before the upgrade

2017-02-04

Det kommer att vara ett driftstopp från 3 februari 19:00 till 4 februari 10:00.

Stoppet beror på att vi förbereder databasen inför en uppgraderingen följande helg.  Det här görs för att förkorta tiden för själva uppgraderingen. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och KundsupportkanalenIt will be an outage from Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET.

The outages are due to preparation of the database upgrade next weekend. This is done to shorten the time needed during the actual upgrade.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 3 februari 19:00 - 4 februari 10:00 för förberedelse inför uppgraderingen / Outage Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET due to preparation before the upgrade

2017-02-03

Det kommer att vara ett driftstopp från 3 februari 19:00 till 4 februari 10:00.

Stoppet beror på att vi förbereder databasen inför en uppgraderingen följande helg.  Det här görs för att förkorta tiden för själva uppgraderingen. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och KundsupportkanalenIt will be an outage from Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET.

The outages are due to preparation of the database upgrade next weekend. This is done to shorten the time needed during the actual upgrade.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 2 februari 22:15 - 00:00 pga omstart av databasen / Outage Feb 2 22:15 - 00:00 CET due to a restart of the database

2017-02-02

Det kommer att vara ett driftstopp från 2 februari 22:15 - 00:00.
Stoppet beror på omstart av databasen.
 
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen.

It will be an outage from Feb 2 22:15 - 00:00 CET.
The outages are due to a restart of the database.
 
The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

WOW stängt 8 december 22.15 - 9 december 02:00 för installation av service patch / Outage Dec 8 22:15 CET to Dec 9 02:00 CET due to installation of service patch

2016-12-08

Det kommer att vara ett driftstopp från 8 december 22:15 till 9 december 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 16.4. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas.
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

It will be an outage from Dec 8 22:15 CET to Dec 9 02:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 16.4. If there is no need for the outage it will not be used.
The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 1 december 22:15 - 02:00 pga en akut release / Outage December 1 22:15 - 00:00 CET due to an emergency release

2016-12-02

Det kommer att vara ett driftstopp den 1 december 22:15 - 02:00.
Stoppet beror på en akut release för att åtgärda några brådskande fel.

 
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och eComm.
 
 
There will be an outage December 1 22:15 - 02:00 CET.
The outage is due to an emergency release to rectify some urgent errors.

Stängt 1 december 22:15 - 02:00 pga en akut release / Outage December 1 22:15 - 00:00 CET due to an emergency release

2016-12-01

Det kommer att vara ett driftstopp den 1 december 22:15 - 02:00.
Stoppet beror på en akut release för att åtgärda några brådskande fel.

 
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och eComm.
 
 
There will be an outage December 1 22:15 - 02:00 CET.
The outage is due to an emergency release to rectify some urgent errors.

WOW stängt 24 november 22.15 - 25 november 02:00 för installation av service patch / Outage Nov 24 22:15 CET to Now 25 02:00 CET due to installation of service patch

2016-11-24

Det kommer att vara ett driftstopp från 24 november 22:15 till 25 november 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 16.4. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas.
 

It will be an outage from Nov 24 22:15 CET to Nov 25 02:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 16.4. If there is no need for the outage it will not be used.
The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stopp i TelSIMS 22 november 23:00 - 23 november 05:00

2016-11-22

Natten mellan 22 och 23 november samt 29 och 30 november kommer det att ske uppgraderingar i våra system som hanterar serviceärenden/felanmälningar mellan klockan 23:00 och 05:00.
Det innebär att det kan förekomma störningar i felhanteringen för samtliga produkter, både TAB och produkter som felanmäls via CSP.
Vi beklagar de olägenheter det kan medföra för er.

WOW stängt 18 november 22:15 - 19 november 04:00 för installation av release GR 16.4 / Outage Nov 18 22:15 CET to Nov 19 04:00 CET due to the installation of GR 16.4

2016-11-18

Det kommer att vara ett driftstopp den 18 november 22:15 till 19 november 04:00. Stoppet beror på installation av GR 16.4 samt uppdatering av operativsystemet på servrarna.
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

It will be an outage from Nov 18 22:15 CET to Nov 19 04:00 CET. The stop is due to the installation of GR 16.4 and updating of the operating system on the servers.
The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Förlängda handläggningstider för manuella tekniska undersökningar på ordrar

2016-11-09

Just nu har vi förlängda handläggningstider för manuella tekniska undersökningar på ordrar. Vår ambition är att hantera och utreda manuella tekniska undersökningar inom ca 10 arbetsdagar, men på grund av en större mängd förfrågningar som är mer komplexa och kräver fler resurser är handläggningstiden just nu ca 15 arbetsdagar.
Vi räknar med att återgå till normalläge vecka 49.

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business