Driftinformation

Akut stopp för Hantera Produkter kl. 19:00 - 20:00 idag 1/11 pga av databasproblem / Emergency outage in Managing Products today 1/11 19:00 - 20:00 due to database problems

2017-11-01

Det kommer att vara ett akut driftstopp i Hantera Produkter frå;n idag 1 november 19:00-20:00.

Vi har problem med databasen och kommer behö;va ä;ndra en parameter och sedan starta om databasen.

 

Stoppet berö;r samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

__________________________________________________________________________________________________

It will be an emergency outage in Managing Products today November 1 19:00 CET - 20:00 CET.

 

Emergency outage for Managing Products due to database problems. We have to get a parameter change done and then restart the DB.

 

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Akut stopp för WOW kl. 19:00 - 20:00 idag 1/11 pga av databasproblem / Emergency outage in WoW today 1/11 19:00 - 20:00 due to database problems

2017-11-01

Det kommer att vara ett akut driftstopp i Hantera Produkter från idag 1 november 19:00-20:00.

Vi har problem med databasen och kommer behöva ändra en parameter och sedan starta om databasen.

 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

NetBusiness stängt 18-19 september 23:00 CET- 05:00 / Outage Sep 18 23:00 CET to Sep 19 05:00 CET

2017-09-18

Det kommer att vara ett driftstopp från 18 september 23:00 till 19 september 05:00.

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

 ________________________________

 

It will be an outage from Sep 18 23:00 CET to Sep 19 05:00 CET.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel.

Störning/avbrott av hantering av telefonnummer natten mellan 13:e och 14:e september

2017-09-13Det kommer att vara en störning/driftstopp på telefonnummerhanteringen i Hantera Telefoniabonnemang natten mellan den 13:e och 14:e september. Stoppet berör: Hantera Telefoniabonnemang, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen.

Planerat stopp i NetBusiness och Hantera Produkter 23 mars 22:15 - 02:00

2017-03-23

Det kommer att vara ett driftstopp i NetBusiness och Hantera Produkter den 23 mars 22:15 - 02:00.
Stoppet beror på ett planerat arbete i systemen.
 
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen

Stängt 2 mars 22.15 - 3 mars 02:00 för installation av service patch / Outage Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET due to installation of service patch

2017-03-03

Det kommer att vara ett driftstopp från 2 mars 22:15 till 3 mars 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 17.1. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage from Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 17.1 If there is no need for the outage it will not be used.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 2 mars 22.15 - 3 mars 02:00 för installation av service patch / Outage Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET due to installation of service patch

2017-03-02

Det kommer att vara ett driftstopp från 2 mars 22:15 till 3 mars 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 17.1. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas.  

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage from Mar 2 22:15 CET to Mar 3 02:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 17.1 If there is no need for the outage it will not be used.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 16 februari 22.15 - 17 februari 02:00 för installation av service patch / Outage Feb 16 22:15 CET to Feb 17 02:00 CET due to installation of service patch

2017-02-16

Det kommer att vara ett driftstopp från 16 februari 22:15 till 17 februari 02:00.
Stoppet beror på möjlig service-patch efter installation av GR 17.1. Om det inte finns behov kommer stoppet inte att användas. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 16 22:15 CET to Feb 1702:00 CET.
The outages are due to a possible service patch after the installation of GR 17.1 If there is no need for the outage it will not be used.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 10 februari 22:15 - 12 februari 18:00 för uppgradering och GR 17.1 / Outage Feb 10 22:15 CET to Feb 12 18:00 CET due to upgrade and GR 17.1

2017-02-12

Det kommer att vara ett driftstopp från 10 februari 22:15 till 12 februari 18:00.
Stoppet beror på att uppgraderingen av WoW och drifsättning av GR 17.1 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 10 1922:15 CET to Feb 12 18:00 CET.
The outages are due to the upgrade of WoW and GR 17.1.

Stängt 10 februari 22:15 - 12 februari 18:00 för uppgradering och GR 17.1 / Outage Feb 10 22:15 CET to Feb 12 18:00 CET due to upgrade and GR 17.1

2017-02-11

Det kommer att vara ett driftstopp frå;n 10 februari 22:15 till 12 februari 18:00.
Stoppet beror på; att uppgraderingen av WoW och drifsä;ttning av GR 17.1 ;

Stoppet berö;r samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 10 1922:15 CET to Feb 12 18:00 CET.
The outages are due to the upgrade of WoW and GR 17.1.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 10 februari 22:15 - 12 februari 18:00 för uppgradering och GR 17.1 / Outage Feb 10 22:15 CET to Feb 12 18:00 CET due to upgrade and GR 17.1

2017-02-10

Det kommer att vara ett driftstopp från 10 februari 22:15 till 12 februari 18:00.
Stoppet beror på att uppgraderingen av WoW och drifsättning av GR 17.1 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen


It will be an outage in WOW from Feb 10 1922:15 CET to Feb 12 18:00 CET.
The outages are due to the upgrade of WoW and GR 17.1.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 3 februari 19:00 - 4 februari 10:00 för förberedelse inför uppgraderingen / Outage Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET due to preparation before the upgrade

2017-02-04

Det kommer att vara ett driftstopp från 3 februari 19:00 till 4 februari 10:00.

Stoppet beror på att vi förbereder databasen inför en uppgraderingen följande helg.  Det här görs för att förkorta tiden för själva uppgraderingen. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och KundsupportkanalenIt will be an outage from Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET.

The outages are due to preparation of the database upgrade next weekend. This is done to shorten the time needed during the actual upgrade.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 3 februari 19:00 - 4 februari 10:00 för förberedelse inför uppgraderingen / Outage Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET due to preparation before the upgrade

2017-02-03

Det kommer att vara ett driftstopp från 3 februari 19:00 till 4 februari 10:00.

Stoppet beror på att vi förbereder databasen inför en uppgraderingen följande helg.  Det här görs för att förkorta tiden för själva uppgraderingen. 

Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och KundsupportkanalenIt will be an outage from Feb 3 19:00 CET to Feb 4 10:00 CET.

The outages are due to preparation of the database upgrade next weekend. This is done to shorten the time needed during the actual upgrade.

The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

Stängt 2 februari 22:15 - 00:00 pga omstart av databasen / Outage Feb 2 22:15 - 00:00 CET due to a restart of the database

2017-02-02

Det kommer att vara ett driftstopp från 2 februari 22:15 - 00:00.
Stoppet beror på omstart av databasen.
 
Stoppet berör samtliga kanaler: Hantera Produkter, NetBusiness Connect och Kundsupportkanalen.

It will be an outage from Feb 2 22:15 - 00:00 CET.
The outages are due to a restart of the database.
 
The outage will affect all channels: Managing Products, NetBusiness Connect and Customer Support Channel

© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business