News

Telia bygger ut de digitala motorvägarna med fler filer och högre hastigheter

13 maj 2016 Digitaliseringen av Sverige fortsätter i högt tempo och erbjuder människor nya sätt att jobba och leva. Utvecklingen ställer höga krav på den digitala infrastrukturen med näten som ryggrad. Telia är en motor i digitaliseringen av Sverige och miljardsatsar därför i mobilnäten för att kraftigt förbättra kapaciteten vilket kommer innebära högre surfhastigheter och bättre inomhustäckning, samt förbättrad täckning längs viktiga trafikleder och järnvägslinjer.


För dig som behöver oändlig kapacitet - Wavelength

Med Wavelength kan vi erbjuda hög kapacitet med kostnadseffektiv bandbredd. TeliaSoneras egna fiber nätverk är designat för att klara av international bandbredd standard, och är byggd med redundans för att klara av affärskritiska tjänster och applikationer.Läs mer 
 

NetBusiness Inloggning

Glömt lösenord?
© Telia Operator Business 2011

Kontakt

Telia Operator Business